Sectorul HORECA și măsurile de protecția mediului – Ce trebuie sa aibă în vedere aceste unități

0

Toți operatorii care activează în domeniul Horeca au de îndeplinit o serie de obligații în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Având în vedere că prin natura activităților desfășurate, acești agenți economici utilizează numeroase resurse și generează deșeuri în mod constant, este necesar ca atât domeniul hotelier, cât și cel al restaurantelor să se respecte reglementările legislative de mediu.

Ce obligații au de respectat operatorii Horeca pe linie de mediu?

Pentru început, o obligație pe care o au de îndeplinit toți operatorii care activează în sectorul Horeca, este cea de obținere a autorizației de mediu.

Autorizația de mediu reglementează modul de desfășurare al activităților întreprinse și cuprinde măsurile și condițiile de protejare a mediului ce trebuie respectate de către agentul economic.

Procedura de obtinere autorizatie de mediu implică ca operatorul să întocmească și depună toate documentele necesare la Agenția pentru Protecția Mediului. În plus, în funcție de complexitatea activităților desfășurate, acesta trebuie să obțină și anumite avize de mediu.

În acest sens, cea mai bună soluție este apelarea la o firmă specializată în protecția mediului, care să se ocupe atât de partea de documentație, cât și de cea a implementării măsurilor stabilite în autorizație. În acest sens, un partener pentru agenții economici este EnviroCons, care oferă servicii și soluții adaptate activității desfășurate de aceștia, în acord cu legislația de mediu în vigoare.

În plus, operatorii din sectorul Horeca trebuie să aibă în vedere și gestiunea deșeurilor prin asigurarea unui management adecvat, eficient și sustenabil. Conform cadrului legal, unitățile Horeca trebuie să întocmească o evidență a deșeurilor, aceasta contribuind la  prevenirea și reducerea deșeurilor rezultate din activitate.

De asemenea, de importanță majoră este și crearea și deținerea unui program de prevenire și reducere deșeuri.

Un astfel de program reflectă angajamentul agenților economici privind susținerea protecției mediului și implicarea lor în ceea ce privește construirea unui viitor sustenabil și prosper. Fiecare program este unic și cuprinde cele mai eficiente strategii și acțiuni menite să îmbunătățească considerabil procesele operaționale desfășurate, garantând o soluționare a problemelor de mediu.

Concluzii

Cu siguranță, acțiunile care privesc protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor sunt puncte cheie pentru sectorul Horeca. În măsura în care sunt implementate măsurile corecte și se respectă legislația de mediu în vigoare, activitatea Horeca se poate desfășura în cele mai optime și sigure condiții.