Contact

Vrei să contribui cu articole pe paginadelifestyle.ro?
Vrei să îți promovăm gratuit un eveniment și să devenim parteneri media?
Vrei să-ți faci publicitate pe paginadelifestyle.ro?
Trimite-ne un e-mail, sună-ne sau contactează-ne pe rețelele de socializare.
CLUJ / Redactia
Tel: + 40 735 901978
Email : office@paginadelifestyle.ro / contact@kundenmedia.com
BUCUREȘTI / Redactia
Persoană de contact: Marian Merințoni
Tel: + 40 748 900700
Email :marian@paginadelifestyle.ro / contact@kundenmedia.com
Prin formularul de contact de mai jos ne puteți trimite direct din site propunerile de parteneriate.

    Numele (obligatoriu)

    Adresa de email (obligatoriu)

    Subiectul

    Mesaj

    Paginadelifestyle.ro  este un proiect al S.C. Kunden Media S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, cam. 221, cod poștal: 400192, Cod Unic de Înregistrare:  36754625, autorizată conform certificatului de înmatriculare nr. J12/4129/2016.