Contact

Vrei să contribui cu articole pe paginadelifestyle.ro?
Vrei să îți promovăm gratuit un eveniment și să devenim parteneri media?
Vrei să-ți faci publicitate pe paginadelifestyle.ro?
Trimite-ne un e-mail, sună-ne sau contactează-ne pe rețelele de socializare.
CLUJ / Redactia
Tel: + 40 735 901978
Email : office@paginadelifestyle.ro / contact@kundenmedia.com
BUCUREȘTI / Redactia
Persoană de contact: Marian Merințoni
Tel: + 40 748 900700
Email :marian@paginadelifestyle.ro / contact@kundenmedia.com
Prin formularul de contact de mai jos ne puteți trimite direct din site propunerile de parteneriate.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Paginadelifestyle.ro  este un proiect al S.C. Kunden Media S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, cam. 221, cod poștal: 400192, Cod Unic de Înregistrare:  36754625, autorizată conform certificatului de înmatriculare nr. J12/4129/2016.